ITRA - International Timeshare Refund Action

“Ik heb nooit een succesvolle uitruil via mijn ruilorganisatie kunnen maken.”

“Timeshare is eenvoudig te kopen, maar niet zo gemakkelijk te verkopen.de timeshare was waardeloos.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat toen ik ondertekende dat voor eeuwig was - voor altijd. Wanneer ik kom te overlijden gaat het over op mijn zoon - hij moet het betalen.”

“Wij hebben 5000 pond betaald voor onze timeshare en de financieringsmaatscha- ppij berekent ons een buitensporig rentetarief; bovendien dient ons huis als onderpand.”

Welkom Bij ITRA

Het is altijd onze doelstelling geweest de consument in timeshare-geschillen bij te staan en in al de jaren dat we daarin werkzaam zijn geweest, hebben we gesproken met duizenden timeshare-eigenaren. We hebben daarbij een patroon ontdekt van misbruik, misleiding en zelfs gevallen van fraude die op systematische wijze en ten koste van de eigenaren zijn gerealiseerd door veel van de belangrijkste spelers in de timeshare-industrie.

Al 3 jaar is ITRA bezig om met de steun van haar leden en sponsoren, die gezorgd hebben voor de fondsen voor het onderzoek naar deze kwesties, te proberen een gerechtelijke vordering te coördineren uit naam van timeshare-eigenaren die kunnen staven dat er een goede reden bestaat voor compensatie door middel van restitutie, voor beslaglegging en voor schadevergoeding op grond van het feit dat hun timeshare-aankoop geen verhandelbare kwaliteiten had.