ITRA - International Timeshare Refund Action

“Ik heb nooit een succesvolle uitruil via mijn ruilorganisatie kunnen maken.”

“Timeshare is eenvoudig te kopen, maar niet zo gemakkelijk te verkopen.de timeshare was waardeloos.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat toen ik ondertekende dat voor eeuwig was - voor altijd. Wanneer ik kom te overlijden gaat het over op mijn zoon - hij moet het betalen.”

“Wij hebben 5000 pond betaald voor onze timeshare en de financieringsmaatscha- ppij berekent ons een buitensporig rentetarief; bovendien dient ons huis als onderpand.”

Hundreds sue timeshare club in ‘swap scam’

Nearly 500 British holiday timeshare owners go to court today in an attempt to recover millions of pounds in alleged damages after claiming that the scheme was a scam.

A High Court judge in London will hear 487 members of a worldwide timeshare exchange club allege that the bosses of RCI Europe “skimmed off” the best properties by selling them, despite having said that they would make them available for exchange.

Click here to read more