ITRA - International Timeshare Refund Action

“Ik heb nooit een succesvolle uitruil via mijn ruilorganisatie kunnen maken.”

“Timeshare is eenvoudig te kopen, maar niet zo gemakkelijk te verkopen.de timeshare was waardeloos.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat toen ik ondertekende dat voor eeuwig was - voor altijd. Wanneer ik kom te overlijden gaat het over op mijn zoon - hij moet het betalen.”

“Wij hebben 5000 pond betaald voor onze timeshare en de financieringsmaatscha- ppij berekent ons een buitensporig rentetarief; bovendien dient ons huis als onderpand.”

RCI Action Group High Court Hearing ends

After nearly two weeks of legal representations in London’s High Courts, the RCI Action Group hearing drew to a close on Monday 23 May 2016 and the Judge has now entered a period of deliberation, prior to handing down judgment.

click here to read more