ITRA - International Timeshare Refund Action

“Ik heb nooit een succesvolle uitruil via mijn ruilorganisatie kunnen maken.”

“Timeshare is eenvoudig te kopen, maar niet zo gemakkelijk te verkopen.de timeshare was waardeloos.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat toen ik ondertekende dat voor eeuwig was - voor altijd. Wanneer ik kom te overlijden gaat het over op mijn zoon - hij moet het betalen.”

“Wij hebben 5000 pond betaald voor onze timeshare en de financieringsmaatscha- ppij berekent ons een buitensporig rentetarief; bovendien dient ons huis als onderpand.”

Links & Nieuwsbronnen

In deze sectie bieden wij u een selectie van nuttige downloads, documenten en links aan.

Opmerking: hoewel ITRA de hier gegeven informatie nuttig acht voor de bezoekers van deze website, onderschrijft zij niet specifiek de informatie die in documenten en links gegeven wordt.

Nuttige informatie over Group Litigation (Collectieve vordering)

RCI Class Action Lawsuit in the USA

General Timeshare Documents and Link